ยี่ห้อ
 
สินค้าพิเศษ
K-14876X-GR ธรรมดา K-14876X-GR ธรรมดา
22,600.00 บาท 21,400.00 บาท  
K-14877X ระบบน้ำวน K-14877X ระบบน้ำวน
60,750.00 บาท 58,000.00 บาท  
K-14879X-GR ธรรมดา K-14879X-GR ธรรมดา
35,100.00 บาท 32,900.00 บาท  
K-14880X ระบบน้ำวน K-14880X ระบบน้ำวน
71,500.00 บาท 67,000.00 บาท  
K-14882X ชุดประหยัด K-14882X ชุดประหยัด
7,650.00 บาท 6,999.00 บาท  
K-14882X-GR ธรรมดา K-14882X-GR ธรรมดา
9,390.00 บาท 8,800.00 บาท  
K-14883X  ระบบน้ำวน K-14883X ระบบน้ำวน
47,600.00 บาท 45,000.00 บาท  
K-14887X ชุดประหยัด K-14887X ชุดประหยัด
6,850.00 บาท 6,499.00 บาท  
K-14887X-GR ธรรมดา K-14887X-GR ธรรมดา
8,350.00 บาท 7,899.00 บาท  
K-14888X  ระบบน้ำวน K-14888X ระบบน้ำวน
42,550.00 บาท 39,990.00 บาท  
 
โพล
ความน่าสนใจของเว็บไซต์
ดูผลการโหวต
สถิติ

เริ่ม :5 พย. 2553
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
bot 5 บอทมาเยือนล่าสุด
1 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2017-12-16 18:43:35
IP : 66.249.79.138

2 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2017-12-16 18:34:29
IP : 66.249.79.128

3 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2017-12-16 18:09:02
IP : 66.249.79.138

4 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2017-12-16 18:07:03
IP : 66.249.79.134

5 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2017-12-16 18:06:30
IP : 66.249.79.136

 

ปูนซีเมนต์ตราควิกโคท

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า

ควิกโคท...... ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย

เรียงลำดับโดย:
CP0001.ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง
CP0001.ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง
ลูกดิ่ง
82.00 บาท  
CP0003.ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่งเขียว
CP0003.ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่งเขียว
ลูกดิ่งเขียว
0.00 บาท  
CP0005.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราจิงโจ้ส้ม
CP0005.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราจิงโจ้ส้ม
จิงโจ้
0.00 บาท  
CP0007.ปูนก่ออิฐมวลเบา จิงโจ้ม่วง
CP0007.ปูนก่ออิฐมวลเบา จิงโจ้ม่วง
จิงโจ้
154.00 บาท  
CP0008.ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง
CP0008.ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง
ปูนก่อสำเร็จรูป ลูกดิ่ง
0.00 บาท  
CP0009.ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง
CP0009.ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง
ปุนเทปรับระดับ
0.00 บาท  
CP0011.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องชนิดพิเศษ  ตราจิงโจ้ทอง
CP0011.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องชนิดพิเศษ ตราจิงโจ้ทอง
จิงโจ้ทอง
0.00 บาท  
CP0015/A.ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ลูกดิ่งสีเหลือง
CP0015/A.ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ลูกดิ่งสีเหลือง
ลูกดิ่งสีเหลือง
0.00 บาท  
CP0015/B.ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ลูกดิ่งสีแดง
CP0015/B.ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ลูกดิ่งสีแดง
ลูกดิ่งสีแดง
0.00 บาท  
CP0026.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ตราลูกดิ่งแดง
CP0026.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ตราลูกดิ่งแดง
ลูกดิ่งแดง
0.00 บาท  
CP0027.ปูนฉาบอิฐมอญ ตราถ้วยทอง
CP0027.ปูนฉาบอิฐมอญ ตราถ้วยทอง
ถ้วยทอง
0.00 บาท  
CP0034.ปูนฉาบผสมทราย ตราจิงโจ้เขียว
CP0034.ปูนฉาบผสมทราย ตราจิงโจ้เขียว
ตราจิงโจ้เขียว
0.00 บาท  
CP0046/E.ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ตราลูกดิ่ง Super-Flexible Cementitious
CP0046/E.ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ตราลูกดิ่ง Super-Flexible Cementitious
ปูนซ่อมรอยแตกร้าว
0.00 บาท  
CP0046/E1.ปูนฉาบซ่อมรอยแตกร้าว ตราลูกดิ่ง
CP0046/E1.ปูนฉาบซ่อมรอยแตกร้าว ตราลูกดิ่ง
ปูนซ่อมรอยแตกร้าว
0.00 บาท  
CP0051.ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งสีเทา
CP0051.ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งสีเทา
ลูกดิ่งสีเทา
0.00 บาท  
CP0052.ปูน Non-shikgrout ตราลูกดิ่ง สีน้ำตาล
CP0052.ปูน Non-shikgrout ตราลูกดิ่ง สีน้ำตาล
ปูน Non-shikgrout ตราลูกดิ่ง สีน้ำตาล
0.00 บาท  
CP0061.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราลูกดิ่งแดง ชนิดละเอียดพิเศษ
CP0061.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราลูกดิ่งแดง ชนิดละเอียดพิเศษ
ลูกดิ่งทรายเบอร์40 ชนิดละเอียด
0.00 บาท  
CP0062.ปูนซีเมนต์ผสมงานก่อและเทพื้น ตราจิงโจ้เหลือง
CP0062.ปูนซีเมนต์ผสมงานก่อและเทพื้น ตราจิงโจ้เหลือง
จิงโจ้เหลือง
0.00 บาท  
CP0063.ปูนซีเมนต์ผสม Premium Cement ตราจิงโจ้น้ำเงิน
CP0063.ปูนซีเมนต์ผสม Premium Cement ตราจิงโจ้น้ำเงิน
ปูนผสม จิงโจ้น้ำเงิน
0.00 บาท  
CP0099.ปูนปอร์ตแลนด์ ตราจิงโจ้แดง
CP0099.ปูนปอร์ตแลนด์ ตราจิงโจ้แดง
ปอร์ตแลนด์ ตราจิงโจ้แดง
0.00 บาท  
CP0104.คอนกรีตแห้ง 240 ksc. ตราลูกดิ่ง
CP0104.คอนกรีตแห้ง 240 ksc. ตราลูกดิ่ง
คอนกรีตแห้ง
0.00 บาท  
CP0105.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราลูกดิ่งน้ำเงิน
CP0105.ปูนฉาบสำเร็จรูป ตราลูกดิ่งน้ำเงิน
ลูกดิ่งน้ำเงิน
0.00 บาท