กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

฿0.00

รายละเอียด

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์อินทรีไทล์ฟิกซ์ โปร 41 สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลนสามารถใช้ได้กับกระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 80×80 ซม.สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 80×80 ซม.สำหรับภายนอกอาคาร ปูหินอ่อน หินแกรนิต เฉพาะภายในอาคาร มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน กาวซีเมนต์เนื้อเหนียว ปูง่าย มีระยะปรับแต่งกระเบื้องที่เหมาะสม ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

ลักษณะการใช้งาน

• ปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 80×80 ซม.สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 80×80 ซม.สำหรับภายนอกอาคาร
• ปูหินอ่อน หินแกรนิต เฉพาะภายในอาคาร 15″x15” กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสกชนิดดินเผา

คุณสมบัติ

ข้อมูลการใช้งาน
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
3 ชั่วโมง
หลังปาดกาวซีเมนต์มีระยะเวลาปูกระเบื้องได้ภายใน
20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน
20 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์
2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย
24 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตราส่วนผสม : กาวซีเมนต์ 20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อน้ำ 5.1-5.3 ลิตร หรือ กาวซีเมนต์ 2.7-2.8 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร กาวซีเมนต์ที่ผสมน้ำแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน
พื้นที่ : กาวซีเมนต์ 1 ถุง ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของปูนกาว ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง