คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

฿0.00

รายละเอียด

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัด ได้มากกว่า 350 ksc ก้อนตัวอย่างทรงกระบอก หรือ 400 KSC (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์) ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น

ขอบเขตการใช้งาน
  • ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น
    สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾” ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง
วิธีการใช้งาน
  • ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
  • แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้ได้ความข้นเหลวตามที่กำหนด แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
  • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด
            กรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)
ปริมาณการใช้
อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M404 1 ถุง (50 kg) ปูน M404 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 315-360 ลิตร
ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”
อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M404 1 ถุง (50 kg) ปูน M404 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร น้ำ 210-240 ลิตร