ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

฿0.00

รายละเอียด

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

สอบถามราคาก่อน ขึ้นอยู่กับราคาเหล็กเส้น

เบอร์โทร 081- 4414385

สั่งซื้อครั้งละ 2,000 ตารางเมตร

ขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช

 

ขนาดลวด (mm.) ระยะห่าง (cm.) กว้าง X ยาว (m.)
3.0 20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 10

2 X 15

2 X  25

3.2 20  X 20

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 10

2 X 15

2 X 25

2 x 50

3.6

4.0

20 X 20

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 25

2 X 50

2.5 X 50

3 X 50

4.0 15 X 15  2 X 25
5.0 20 X 20

20 X 20

2 X 6

2.5 X 6

6.0 15 X 15 2 X 6
6.0 20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 6

2.5 X 6

3 X 6

6.0 25 X 25

25 X 25

2 X 6

2.5 X 6