ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีขาว

฿0.00

รายละเอียด

ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีขาว

ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีขาว

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีขาว ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม. กับผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ, ผิวชิ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ยิปซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนัง และฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน สวย สม่ำเสมอ เหมาะกับงานทาสีและติดวอลล์เปเปอร์ได้อย่างสวยงาม

ลักษณะการใช้งาน
ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีขาว  เหมาะสาหรับงานฉาบบาง 0.5-2 มม. ใช้ตกแต่งชั้นสุดท้ายกับผิวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสาเร็จ ผิวปูนฉาบ แผ่นยิปซั่มบอร์ดและไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ทดสอบตามมาตฐาน เกณฑ์ ผลทดสอบ
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ASTM C 1506 ≥ 85 103
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ASTM C 807 ≥ 225 260
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ASTM C 109 ≥ 3.0 5.9
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
Ksc ASTM C 952 ≥ 2.0 3.4
5. การรับแรงดึงเริ่มต้นที่ 28 วัน
N/mm2 EN 1348 ≥ 0.5 1.8
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน และการรับแรงดึงเริ่มต้นที่อายุ 28 วัน ทดสอบกับผิวคอนกรีต ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง
ข้อมูลทางเทคนิค
ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีขาว อินทรีมอร์ตาร์ 16W 1 ถุง 20 กก. ต่อน้ำสะอาด 8.0-8.4 ลิตร ได้พื้นที่ 15-17 ตร.ม. ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร