ข่าวสารวัสดุก่อสร้าง

เหล็กล้นตลาด กันยายน 2561

เหล็กล้นตลาดกดราคาวัสดุก่อสร้างลดดัชนี กันยายน 2561 ดิ่ง 0.3%

พาณิชย์เผยเหล็กสำเร็จรูปส่วนเกินล้นตลาดโลก ฉุดราคาเหล็กในประเทศลดตาม ทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.ย.61 ดิ่ง 0.3% เหตุแนวโน้มราคาขึ้น หลังจีนมีแผนลดกำลังการผลิตช่วงปลายปี

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาเศษเหล็กในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูง ขึ้น แต่สำหรับเหล็กสำเร็จรูปกลับ มีราคาลดลงมาก ส่งผลให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทยในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง โดยดัชนีอยู่ที่ 108.9 ลดลง 0.3% สำหรับดัชนีเฉลี่ย 9 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 3.2%

สำหรับดัชนีเดือน ก.ย.61 ที่ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.61 มีสาเหตุมาจากการ ลดลงของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 1.1% ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยน แปลงของราคา ส่วนหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.1% ขณะนี้ราคาเหล็กสำเร็จรูปลดลงมาก ตาม ราคาตลาดโลก เพราะมีปริมาณเหล็กส่วนเกินจำนวนมาก แต่มี ผลดีต่อภาคการส่งออก และประ ชาชนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือน หรือสร้างบ้านใหม่

อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนว โน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างยังคง ขยายตัวต่อเนื่องตามแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ ที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้เช่นกัน สะท้อนจากภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ไทยมีกรอบการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง.

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 00:00:55 น.

Related posts