ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

สอบถามราคาก่อน ขึ้นอยู่กับราคาเหล็กเส้น

เบอร์โทร 081- 4414385

สั่งซื้อครั้งละ 2,000 ตารางเมตร

ขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ขนาดลวด (mm.)

ระยะห่าง (cm.)

กว้าง X ยาว (m.)

 

3.0

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 10

2 X 15

2 X  25

3.2

20  X 20

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 10

2 X 15

2 X 25

2 x 50

3.6

4.0

20 X 20

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 25

2 X 50

2.5 X 50

3 X 50

4.0

15 X 15 

2 X 25

5.0

20 X 20

20 X 20

2 X 6

2.5 X 6

6.0

15 X 15

2 X 6

6.0

20 X 20

20 X 20

20 X 20

2 X 6

2.5 X 6

3 X 6

6.0

25 X 25

25 X 25

2 X 6

2.5 X 6

แสดง 1 รายการ