ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งและดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศมายาวนานกว่า 50 ปี  เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รู้จักกันในนาม “ปูนตรานกอินทรี”  ช่วยตอบสนองการวางรากฐานอนาคตของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปูนอินทรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ในขณะนี้ ปูนอินทรีมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 3 โรงงาน และ มีเตาเผาปูนซีเมนต์อีก 6 เตา เพื่อมุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Showing 1–16 of 30 results