ปูนซีเมนต์ตรายกแปด

ปูนสำเร็จรูป ยกแปด เทคโนโลยีเพื่องานปูนยุคใหม่ MORTAR

ปูนก่อ ปูนฉาบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร โดยการผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ได้มาตรฐานกับหิน และวัสดุธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง และคัดขนาดที่ต้องการ พร้อมทั้งส่วนผสมเพิ่มที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้เหนือกว่าปูนผสมเองโดยทั่วไป ทำให้ได้งานที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

ปูนยกแปด ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รับรองปูนก่อ มอก. 598-2528 และ รับรองมอร์ต้าร์สำหรับฉาบ มอก. 1776-2542 เมื่อปี 2543

ปูนเคทีพี,ปูนยกแปด,ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปยกแปด,ปูนฉาบยกแปด,ปูนก่อยกแปด,ปูนฉาบอิฐมวลเบายกแปด,ปูนก่ออิฐมวลเบายกแปด

ปูนสำเร็จรูป ยกแปด เทคโนโลยีเพื่องานปูนยุคใหม่

YOK8 MORTAR technology for modern cement

แสดง 10 รายการ