ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

฿0.00

รายละเอียด

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงาน คอนกรีต บริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดย ไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC (Cylinder)

ขอบเขตการใช้งาน
  • ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับชนิดทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟต และการซึมผ่านของคลอไรด์ สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾” ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่หรือพื้นที่ที่มีความหนามาก
วิธีการใช้งาน
  • ผสมปูนสำเร็จรูป M401S 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
  • ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
  • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิดหรือสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
กรณีงานเทขนาดใหญ่   ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)
ปริมาณการใช้
อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401S 1 ถุง (50 kg) ปูน M401S 45 ถุง (2,250 kg)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 360-405 ลิตร
กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”
อัตราส่วนผสมต่อถุง ปริมาณ ต่อ ลบ.ม.
ปูน M401S 1 ถุง (50 kg) ปูน M401S 30 ถุง (1,500 kg)
หิน ½” หรือ ¾”  30 kg (3 ถังปูน) หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)
น้ำ 8-9 ลิตร น้ำ 240-270 ลิตร