ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา M220

฿0.00

รายละเอียด

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา M220

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS)เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียง

ขอบเขตการใช้งาน
  • ใช้ผสมกับเม็ดโฟม (EPS) และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับเทลงในช่องว่างของผนังที่ติดตั้ง Fibre Cement แผ่นเรียบที่เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นผนังเบา สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้
วัตถุดิบ
  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
  • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
  • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน
  • การเตรียมผนัง : ทำการติดตั้งโครงผนังเบา โดยใช้ Fibre Cement แผ่นเรียบติดตั้งทั้งสองด้านของผนังให้เหลือช่องว่างตรงกลาง  พร้อมเจาะรูด้านบนเพื่อใช้ในการเทปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟมเข้าไป ทั้งนี้ความหนาและวิธีการให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต Fibre Cement
  • ผสมปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา  1 ถุง (50 kg) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 36 ลิตร และน้ำสะอาด 17 ลิตร ปั่นผสมด้วยเครื่องให้เข้ากัน
  • ใช้เครื่องพ่นปูน ฉีดปูนสำเร็จรูปผสมโฟมที่ได้ลงไปในช่องว่างของผนัง Fibre Cement  ที่เตรียมไว้
  • ทำความสะอาดตกแต่งตามวิธีการที่แนะนำโดยผู้ผลิต Fibre Cement  ต่อไป
ปริมาณการใช้
  • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา  700 kg (จำนวน 14 ถุง ถุงละ 50 kg ) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 500 ลิตร และน้ำสะอาด 170 ลิตร  เมื่อผสมเป็นปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟม แล้วจะมีปริมาตรประมาณ   1  ลูกบาศก์เมตร