ปูนฉาบอิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำ M220B

฿0.00

รายละเอียด

ปูนฉาบอิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำ M220B

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบ CLC  ใช้ผสมกับสารก่อฟองอากาศ และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด

การใช้งาน
  • ผสมปูนสำเร็จรูปสำหรับบล็อกมวลเบา (M220B) กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง  (50 กก.)  ต่อน้ำ  7.0  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  • เติมสารก่อฟองตามอัตราส่วนที่กำหนด ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เทลงแบบที่เตรียมไว้หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
วัตถุดิบ
  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเพิ่มคุณภาพ
ปริมาณการใช้
  • ปูนสำเร็จรูปสำหรับบล็อกมวลเบา (M220B) 1 ตัน สามารถผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 CM. ได้ทั้งหมด 120 ก้อน