ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

฿0.00

รายละเอียด

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

ใช้สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีตที่ต้องการรับกำลังสูง เช่น งานเกร้าท์ใต้ฐานสะพาน ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ เกร้าท์ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง

 ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 72 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานเกร้าท์ฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ ฐานสะพาน ใต้แท่นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซ่อมรูโพรงช่องว่างในคอนกรีตที่รับกำลังสูง รอยต่อโครงสร้าง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร

คุณสมบัติ

รายละเอียด ค่า
สัดส่วนน้ำต่อปริมาณปูนเกร้าท์
สภาวะแบบข้น (Plastic) 3.30-3.50 ลิตร/ถุง
สภาวะแบบเหลว (Fluid) 3.75-4.00 ลิตร/ถุง
ปริมาณบรรจุ
25 กก.
ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำ 292.5 ลิตร
ประมาณ 78 ถุง
ความหนาแน่นผง
ประมาณ 1.50 กก./ลิตร
ความหนาแน่นเปียก (ผสมน้ำ 15%)
ประมาณ 2.24 กก./ลิตร
ระยะเวลากองเก็บ
ให้กองเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในสภาพแวดล้อมที่แห้งไม่เปียกชื้นหรือโดนละอองน้ำ (Plastic) 12 เดือน
ค่ารับกำลังอัดที่อายุ 28 วัน
สภาวะแบบข้น (Plastic) 800 กก./ซม.2
สภาวะแบบเหลว (Fluid) 720 กก./ซม.2