ปูนเทปรับระดับพื้น

฿0.00

รายละเอียด

ปูนเทปรับระดับพื้น

ปูนเทปรับระดับพื้น

ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีมอร์ตาร์ 31 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้ปูนเทไหลลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งที่เหมาะสม
ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานเทพื้น เพื่อปรับระดับก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งทั่วไป

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบภายใน IM-31 ทดสอบตามมาตรฐาน
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 70 77 ASTM C 1506-03
2. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 15 16.5* ASTM C 109/C109M-05