ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

฿0.00

รายละเอียด

ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี อินทรีมอร์ตาร์ 32 เป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการ กำลังอัดสูง สามารถเทปูนปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร มีความสามารถ ในการไหลตัวดี ทำให้การปรับระดับพื้นทำได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงทั้งกับ เครื่องผสมปูนและเครื่องลำเลียงปูน

ลักษณะการใช้งาน

เทปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้หรือ พื้นไม้ลามิเนต

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบภายใน IM-32 ทดสอบตามมาตรฐาน
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 70 77 ASTM C 1506-03
2. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 15 16.5* ASTM C 109/C109M-05
ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 10-11.5 ลิตร ได้เทปรับระดับพื้น 2.8 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.