ปูนเทปรับระดับ LM

฿0.00

รายละเอียด

ปูนเทปรับระดับ LM

ประเภทการใช้งาน : สำหรับงานเทปรับระดับพื้น

คุณสมบัติ : ทำให้ยึดเกาะกับพื้นผนังเดิม และวัสดุปูผิวหน้า

ปูนซีเมนต์ : ใช้ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตปูนซิเมนต์ภายในประเทศ

วัสดุมวลหยาบ : ผ่านการขจัดสิ่งสกปรก และคัดขนาดด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ได้คุณภาพตามชนิดของปูนแต่ละประเภท

สารเคมี : สารเคมีคุณภาพสูง เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวและการซึมของน้ำ

อัตราการใช้ : ทำการผสมน้ำสะอาด 7 – 9 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง

ระยะเวลาการใช้ : ควรใช้ปุนที่ผสมไว้แล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การเตรียมหน้างาน : ทำความสะอาดฝุ่น และสิ่งสกปรกที่เกิดจากการทำงานให้เรียบร้อย ก่อนราดน้ำที่ผนังให้ชุ่มก่อนลงมือฉาบ

พื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ/ถุง : ความหนาในการเทปรับระดับเฉลี่ยที่ 3 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.9-1.0 ตร.ม.

การกองเก็บ : กองเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีความชื้น

อายุการเก็บรักษา : สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ถึง 2 เดือน

ขนาดบรรจุ : 50 กก./ถุง