Sale!

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ทีพีไอ M299

฿125.00 ฿114.00

รายละเอียด

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556และ ASTMC1157 TYPE GU

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้นงานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนนและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product) เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
มอก. 2594 – 2556
ตามมาตรฐานASTM C1157TYPE GU ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ
(TYPICAL AVERAGEVALUE)
1. การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
(Autoclave expansion)          สูงสุดร้อยละ
0.8 0.8 0.03
2. ระยะเวลาก่อตัว
ทดสอบแบบไวแคต (Vicat Test)
     การก่อตัวระยะสั้น             ไม่น้อยกว่า – นาที 45 45 90
     การก่อตัวระยะปลาย          ไม่น้อยกว่า -นาที 420 420 190
3. ความต้านทานแรงอัด
(compressive Strength)
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ               ต่ำสุด 133 133 240
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ               ต่ำสุด 204 204 300
1 วันในอากาศชื้น 27 วันในน้ำ              ต่ำสุด 286 286 400
4. การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์
อายุ 14 วัน                                สูงสุดร้อยละ 0.02 0.02 0.01

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ทีพีไอ M299”