Well Cement

฿0.00

รายละเอียด

Well Cement

ปูนซีเมนต์ตราWell Cement เป็นปูนซีเมนต์ที่ผลิตตามมาตรฐาน API SPECIFICATION 10 A ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ